Side 1

Angst og utvikling

Angst er både drivkrefter og motkrefter i utvikling av mennesker, team og organisasjoner. Det vi med sikkerhet vet, er at angsten er. Måten du forholder deg til angsten, er avgjørende for ditt personlige og profesjonelle liv.

Mange av oss er ”trent” i å late som om angsten ikke er der, ved å flykte fra ubehaget som angstopplevelsen gir. Denne flukten tar uttallige former, men felles for dem alle er at den øker risikoen for at angsten tar kontroll over oss, bevisst eller ubevisst. Konsekvensen kan være at du ikke oppdager reelle farer, eller at du unngår å ta utfordringer som du innerst inne drømmer om.

Angsten er som et barometer, den dukker opp i situasjoner hvor det ikke er harmoni mellom ditt ytre og indre jeg. Det handler om å våge å gå i møte med sin angst, for nettopp i angsten ligger vårt potensial. I angsten finner du en kraftfull energi til vekst, utvikling og handling.

En hemmelig kilde til din suksess?

"Angsten viste meg at jeg led av redsel for å folde meg helt ut.”

Vågestykket, Vigdis Garbarek