Side 1

Selvutvikling

Å utvikle seg selv handler om å begynne å se seg selv på nytt. Gjennom en varhet og kontakt med følelsene dine, blir du i stand til å fortolke dem på en ny måte. Selvutvikling handler om å ta makten i sitt eget liv, ved at du ser deg selv som ansvarlig og ikke klandrer andre for egen ulykke eller lovpriser andre for egen lykke. Å føle at man har makt i sitt eget liv, betyr at man vet hva man vil, og gjør bevisste valg. Selvutvikling handler ikke om å bli mer lykkelig, men å bli mer hel.

Selvutvikling handler om bevisstgjøring av egne valg, mål, handlinger og motiver, altså ved å se seg selv og utfordre sitt selvbilde. Det er som ved en slankekur, først må du se deg selv i speilet og konstatere hva du faktisk ser . ”Jeg er tykk og dette er egentlig ikke meg – eller ikke den jeg ønsker å være”. Så må du bli bevisst dine mål og valg av mat og mosjon. Deretter må du spørre deg selv - Hvorfor er dette viktig for meg? Så må du tenke gjennom spørsmålet – Har jeg ressurser, tid, styrke, støtte i meg selv til å gjennomføre denne forandringen? Neste viktige spørsmål er - Trenger jeg støtte fra andre – i så fall hva slags støtte og av hvem? Så må du være villig til å velge deg selv – for selvutvikling krever at du bruker tid og energi på din egen utviklingsprosess.

Dialogconsult tilbyr bedriftsinterne foredrag om:

  • Angst og selvutvikling
  • Motivasjon
  • Stressmestring
  • ”Kunsten å få sagt det”.