Side 1

Veiledning

Jeg har mange års erfaring fra å veilede faggrupper innen helse- og sosialsektoren.
Utgangspunktet for veiledningen er at de ansatte, som har sin faglige kompetanse i å hjelpe andre, ønsker økt selvinnsikt i egen kommunikasjon og relasjonelle ferdigheter i møte med brukere og samarbeidspartnere.

Den som søker veiledning framlegger en konkret problemstilling i en sak. Veilederen gjennomfører da en prosess slik at den som veiledes finner nye måter å løse aktuelle utfordringer i sitt arbeid. Dette er ofte en krevende prosess.

Mange foretrekker å få veiledning sammen med flere kollegaer. Det anbefales, fordi gevinsten i læringssituasjonen er stor for alle deltakere i gruppen. Noen ønsker veiledning alene. Dette er aktuelt der fagpersonen er i en situasjon som krever dypere og mer personlig bearbeiding av visse forhold ved jobben.

Bedriftsinterne programmer:

Jeg tilbyr bedriftsinterne programmer i veiledning for ledere og medarbeidere som ønsker å øke sin kompetanse i kollegaveiledning. Jeg er godkjent veileder i FO, og et tilstrekkelig antall veiledningstimer hos meg gir godkjenning som veileder for sosionomer og barnevernpedagoger.