Side 1

Publikasjoner

”Der skoen trykker” – ledelsesutvikling for barneverns- og sosialledere.
Redaktør K. Hippe og G. Hyrve, Kommuneforlaget 1995

”Kvalitetsutvikling i sosialtjenesten ved hjelp av brukerundersøkelser”.
K. Aarvak, Stiftelsen Østfoldforskning og K. Hippe, Fylkesmannen i Østfold 1998

Kristin Hippe holdt foredrag om ”Varm og kald” angst – drivkrefter og motkrefter i selvutvikling, et fagseminar om Motivasjon på Møllebyen kino i Moss i samarbeid med Fokus på din helse 18.11.08 .Du kan laste ned foredraget her: KristinHippe_Varm_og_kald_angst  (PDF, 790KB) . Eller se det i mindre format her:

Anbefalt litteratur

  • Coaching – hva, hvorfor, hvordan, Susanne Gjerde
  • Creative Process in Gestalt therapy, Joseph Zinker
  • Den lille prinsen, Antoine de Saint-Exupéry
  • Dyproller – helter, hekser, horer og andre mytologiske roller i organisasjonen, Paul Moxnes
  • Fasett mennesket – Hvem er jeg? Teori og forskning om Personlighet og Rolle – et lederopplæringsperspektiv, Paul Moxnes
  • Gestaltterapi ord for ord, Frederick S. Perls
  • Om begrepet angst, Søren Kierkegaard
  • Positiv angst i individ, gruppe og organisasjon, Paul Moxnes
  • Veiledning mer enn ord, Sidsel Tveiten
  • Vågestykket, Vigdis Garbarek