Side 1

Ansvar og valg

I mitt arbeid møter jeg mange mennesker som trenger hjelp til å sortere og rydde i ”kaos”. Mitt bidrag er å bistå ved å være nysgjerrig og utforskende og å fokusere på følgende:

  • Å oppøve evne til å være tilstede i eget liv. Det betyr konkret å ha fokus på tanker og følelser i ”et her og nå” perspektiv, slik at du gjør viktige og nødvendige oppdagelser i livet ditt.
  • Å oppøve evne til å finne svar, som gjør at du får kontakt med dine verdier og gjør valg i tråd med disse.
  • Å jobbe med evne til å ta et personlig ansvar. Dette skapes gjennom erkjennelse og innarbeiding av konkrete målsettinger for handling. Det forutsetter at du ønsker og er villig til å ta deg selv og din egen prosess på alvor.

”Valgene er veien til deg selv
I de små valg
treffes de store avgjørelser
Gå aldri utenom
men gjennom
ellers må du gå dobbelt så langt
og det er det ikke sikkert
du har tid til”

Vågestykket, Vigdis Garbarek