Side 1

Coaching

Coaching er en arbeidsform og et partnerskap for å hjelpe enkeltmennesker og team til frigjøring og utvikling.
Mange oppsøker en coach når de ønsker å få mer klarhet ved viktige veiskiller.

Målet er at du som klient utvikler dine ressurser, din kreativitet og ser alternative muligheter og handlingsvalg. Fokus er både personlig og profesjonell utvikling. Gjennom oppmerksomhet og bevisstgjøring av tanker, følelser, behov og verdier forankrer du en visjon om endring og blir i stand til å gjøre gode valg.

Min arbeidsmåte er basert på gestalt, systemteori og zen-coaching.

 

 

I samtalen hjelper jeg deg med å se:

  1. Hvor er du nå
  2. Hvor vil du i framtiden
  3. Hvordan nå dine mål

For å lykkes har vi også fokus på hvorfor du vil nå målet ditt og hvilke identifiserbare hindringer du vil møte.