Side 1

Krisemestring

Det kan være mange årsaker til at en virksomhet eller medarbeider befinner seg i en krisesituasjon. Fusjoner, nedskjæringer, stengning av avdelinger og flytting er hyppige årsaker. Voldsom vekst kan også framkalle kriselignende symptomer. Da er bearbeiding og nyorientering nødvendig. Dialogconsult har solid erfaring i å håndtere slike forhold.

Det som kjennetegner en krise, er at de ansatte opplever tap av mening og handlingslammelse og at virksomheten opplever manglende retning i forhold til markedet. Det farlige er å forholde seg til en krisesituasjon ved fornektelse og en ”positiv laissez faire holdning”.

Med en konstruktiv bearbeiding og støtte til de involverte, hjelper jeg til å sette fokus på de irrasjonelle kreftene som er naturlige i en krise. Usagte ting må komme fram. Bare slik er det mulig å forholde seg til fakta og sammen ta stilling til hva som skal gjøres skritt for skritt.

God krisehåndtering eliminerer ikke bare de potensielle og destruktive kreftene i krisen. De involverte opplever i tillegg å få en gevinst i form av økt selvtillit og kompetanse i å takle omstillinger. Tryggheten i oss vokser ved å våge å møte utryggheten.