Side 1

Teamutvikling

Effektive team deler en ambisjon, har motivasjon og står sammen om å virkeliggjøre felles mål. De har en felles forståelse av teamets rolle både internt og eksternt. De har gjensidig respekt for hverandres egenart og kompetanse og har gode arbeidsmåter i oppgaveløsningen.

I teamutvikling jobber jeg med ulike team, fra å revitalisere etablerte team, til prosjektgrupper, nye team og ledergrupper. Målet er å utvikle hvert team til å bli mer effektivt, prestasjonssterkt og målrettet. Dette gjøres gjennom en faglig forankret prosessledelse.

Gjennom trening på konkrete utfordringer i teamet jobber vi med tre hovedperspektiver i teamutviklingen; sak - hva vi skal oppnå sammen, relasjon – hvordan vi samhandler og individ - den enkeltes bidrag i teamet.

Metoden forutsetter at kunden er villig til å jobbe med konkrete og aktuelle utfordringer i et ”her og nå” perspektiv. Innsikt i teamprosesser læres ved oppmerksomhet på seg selv og samhandling med andre. Erfaringene relateres til aktuell teori og konsekvenser for praksis. For å bli gode, kreves treningsvilje.

Jeg bruker ulike verktøy, øvelser og metoder i teamutviklingen. Her er jeg inspirert av metoder fra gestalt, systemteori, C.G. Jung og Zen-coaching.