Side 1

Mot og forandring

Min livserfaring har gitt meg økt bevissthet rundt menneskers behov for mening, tilknytning og tilstedeværelse. Å være i og erkjenne det som faktisk er, skaper kraft og motivasjon for vekst og utvikling.

Denne oppdagelsen fungerer for mange av oss som en oppvåkning. Motivasjon for endring er en indre drivkraft som skapes i møte med angsten, tilstedeværelsen, erkjennelsen og visjonen i deg selv.

Motet handler om å våge å gå i møte med usikkerheten og smerten. Det krever at du tillater deg å være i en prosess, der du stoler på deg selv og din egen evne til å finne din vei. Det handler om å lytte til kroppen, hjertet, følelsene og tankene om visjonen.

Opplevelsen av trygghet kommer når du opplever å være i kontakt med deg selv, dine behov, kvaliteter og kjerneverdier. Tryggheten er en kjerne som vokser i deg når du våger å møte din egen utrygghet. Å være i deg selv gir deg kraft og mot.

”Du kan bare se riktig med hjertet,
det vesentlige er usynlig for øyet”

Den lille prinsen, Antoine de Saint-Exupéry