Side 1

Terapi

Økt bevissthet om eget liv utvikles gjennom fokus på tilstedeværelse og kontakt. I den terapeutiske prosessen skjer nye oppdagelser og erkjennelser, som gjør oss i stand til å ta et personlig ansvar for eget liv og gjøre nye og gode valg. Gjennom aktiv oppmerksomhetstrening, dialog, eksperimenter og refleksjoner, knyttes erfaringene tett opp til den enkeltes hverdag.

Jeg er opptatt av å skape en åpen og tillitsfull relasjon, slik at prosessen gir gode vilkår for vekst og utvikling. I mitt arbeid tar jeg utgangspunkt i gestaltterapi som har gode metoder for å bevisstgjøre mennesker. Gestaltterapi handler om å finne støtte i seg selv, frigjøre potensial og realisere muligheter, kort sagt om selvutvikling.

Gestaltterapi er en psykoterapeutisk retning innen humanistisk psykologi. Terapien er eksperimentell, opplevelses- og prosessorientert.

Gestaltterapi og veiledning egner seg både for individuell, par og gruppeterapi, for selvutvikling og organisasjonsutvikling.

Gestaltterapiens bønn

Jeg gjør mitt og du gjør ditt
Jeg finnes ikke i verden
for å leve opp til dine forventninger
Og du finnes ikke i verden
for å leve opp til mine
Du er du og jeg er meg
Og om vi tilfeldigvis finner hverandre
er det nydelig
Om ikke,
kan det ikke hjelpes

Frederick S. Perls