Side 1

Coaching

Dialogconsult gir tilbud om coaching for enkeltledere og lederteam med fokus på lederens helhetlige situasjon. I samtalen rettes oppmerksomheten mot lederens personlige evner til kommunikasjon for endring - i seg selv, for medarbeidere og for virksomheten. De områder som er viktig å jobbe med blir utforsket i en åpen og respektfull dialog.

Som coach er jeg både pådriver og støttespiller i prosessen. Jeg er opptatt av å skape bevissthet om både det man gjør, det man unngår å gjøre, det man sier og det man ikke får sagt. Alle handlemåter er normdannende i bedriftskulturen og bidrar derfor til å skape utvikling og endring eller til å opprettholde status quo.

Dialogconsult tilbyr og skreddersyr bedriftsinterne læringsprogram i coaching. Målgruppen er ledere og utvalgte medarbeidere som skal bli gode til å coache ansatte internt i bedriften. Jeg kan også bistå med å finne og trene de best egnede ”coach-talenter”, som senere blir sentrale personer for å spre kompetansen i hele virksomheten.

Høgskoleprogram:

Dialogconsult tilbyr, i samarbeid med Ledercoaching, åpne og bedriftsinterne læringsprogram i coaching og veiledning.

For mer informasjon se www.ledercoaching.info.