Side 1

Referanser

Follo og Østfold kommuner
Prosessveiledning og teamutvikling for ledere og medarbeidere
AOF Follo, i samarbeid med Høgskolen i Oslo
Et modulbasert Lederutviklingsprogram
Fokus på din helse
Arbeidsrettet rehabilitering, veiledning og coaching individuelt og i grupper
NAV Akershus, Vestfold og Østfold
”Kvinner kan” – motivasjon, selvutvikling og karriereveiledning
Statens Hus, Østfold
”Mester i førstelinje” – et treningsprogram i service og kundekommunikasjon
Eterra as
Et treningsprogram i ledelse og teamutvikling i Fellestjenester
NAV – Østfold
Et internt treningsprogram i kollegaveiledning
UDI – Koordineringsenheten
Et treningsprogram i kommunikasjon og voldsforebygging
Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Utvikling av design for lederutviklingsprogram i Barne- ungdoms- og familieetaten
Astra Zeneca Norge, for Context Consulting
Et teamtreningsprogram for legekontorer i Norge

Gode læringsprosesser skapes i spennet mellom angst og trygghet, mellom aksjon og refleksjon, mellom å lede og støtte og mellom teori og praksis. Gjennom egne erfaringer og oppdagelser får vi ny innsikt, ny erkjennelse og ny læring. ”Å lære er å oppdage”.