Side 1

Velkommen til Dialogconsult

Som din terapeut, coach og konsulent går jeg rett til kjernen av problemet. Jeg er ærlig, pågående og målrettet. Jeg liker å bruke humor og kreativitet for å finne inspirasjon til glede og ansvar. Mange karakteriserer meg som modig, inspirerende, tilstedeværende og trygg.

Jeg har allsidig erfaring i veiledning, rådgivning og terapi for enkeltpersoner, team og organisasjoner. De siste 20 årene har jeg arbeidet med læring og utvikling i organisasjoner, med prosessledelse, veiledning og coaching som arbeidsform.

Faglig Bakgrunn

Min faglige bakgrunn er sosionom og gestaltterapeut, kombinert med flere lederutviklingsprogram og systemteoritrening.

mot til valg og ansvar

Symbolet, den indre og ytre sirkel, forsøker å gjenspeile prosessen mot utviklingen av et autentisk selv. ”Å bli den du er”, handler om frigjøring. Å fri seg fra ”overflate” rollene, ved at du skritt for skritt jobber med å akseptere deg slik du er og ikke prøver å være noe du ikke er. Dette krever innsikt, mot og vilje.