Side 1

Min CV

Arbeidserfaring

d.d
Bedriftsrådgiver, veileder/coach/terapeut, Dialogconsult fra 1998
2007
Familieterapeut og mekler, Familievernkontoret i Halden/Fredrikstad, deltid fra 2006
1998
Prosjektleder, Program for styrking av sosialtjenesten, Fylkesmannen i Østfold fra 1995
1995
Prosjektleder, Utviklingsprogram for sosialkontortjenesten, Kommunenes Sentralforbund fra 1991
1991
Bedriftsrådgiver, Prosjektlæringsinstituttet as fra 1989
1989
Barnevernleder/stedfortreder for sosialsjef, Nesodden og Stokke kommuner fra 1986
1986
Prosjektmedarbeider, Prosjekt ”Barnevern nytter”, Borge kommune fra 1982

Utdanning

2008
Etterutdanning for gestaltterapeuter ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
2008
Zen-coaching utdanning
2000
Masterprogram i Samspill og ledelse, BI Senter for lederutdanning
1999
Masterprogram i Consulting, BI Senter for lederutdanning
1996
Kvalitetsutvikling i sosial sektor, NOPUS
1993
Lederutviklingsprogram ”Kvinne og konsult”, K-utveckling
1992
Eksamen i gestaltterapi, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
1989
Gestaltorientert lederutviklingsprogram. Trinn 1, 2 og 3. George og Judith Brown
1986
Godkjent veileder, Norsk Sosionomforbund
1982
Sosionomeksamen, Stavanger Sosialhøgskole
1978
Grunnfag samfunnsfag, Sogn og Fjordane DH
1977
Eksamen artium, Nesodden videregående skole

Læringsprogrammer:

Dialogconsult skreddersyr og tilpasser læring i nært samarbeid med kundene og tilbyr læringsprogrammer for stabil utvikling innen:

  • Coaching og veiledning
  • Lederutvikling
  • Samhandling og kulturutvikling
  • Kommunikasjon og konfliktløsning
  • Kreative arbeidsformer og prosessledelse